Zamknij

Nagroda

Idea

Idea

Samorząd Studencki jako największa i najprężniej działająca organizacja studencka w największej uczelni na Śląsku reprezentuje interesy żaków przed władzami uczelni, a przede wszystkim stara się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. To samorząd pomaga studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z uczelni, miejsca w domu studenckim oraz broni przestrzegania praw studenta. Ponadto Samorząd kreuje życie kulturalne środowiska studenckiego organizując liczne imprezy z Juwenaliami Śląskimi oraz Festiwalem Nauki na czele. Nie byłoby całej tej działalności gdyby nie przychylne nastawienie ludzi, którzy podejmują wiążące decyzje w ważnych dla nas sprawach. Z wielkiej potrzeby i chęci podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie w krzewieniu szeroko pojętej akademickiej kultury Samorząd Studencki kolejny raz postanowił przyznać nagrody środowiska studenckiego: LAUR STUDENCKI za rok 2014.

Laury Studenckie przyznawane są już od 2007 roku na uroczystej gali. Celem wydarzenia jest wyróżnianie i nagradzanie osób, organizacji i instytucji, które w szczególny sposób biorą udział w życiu akademickim Śląska, a także stanowią wzór dla studentów. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w styczniu 2008 roku, w katowickim Kinoteatrze Rialto. W roku 2012 Laury Studenckie, z okazji swojego pięcioletniego jubileuszu, zostały przyznane w hotelu Angelo w Katowicach. W tym roku nagrody zostaną przyznane już po raz ósmy. Uroczystość odbędzie się w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.

Kategorie

Kategorie


Nagroda honorowa

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody, a otrzymuje ją osoba, której całokształt pracy na rzecz rozwoju akademickości w naszym regionie godny jest szczególnej uwagi i zasługuje na największe wyróżnienie.

Wiele organizacji i osób wspiera studentów - ich działalność zarówno naukową jak i społeczną. Wśród nich jest osoba, która swoją pracą zasługuje na szczególne względy i pochwałę. To ktoś, dla którego dobro studenta stoi na pierwszym miejscu, i podejmuje się przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków dydaktycznych i socjalnych studentów.

Wręczając tę statuetkę chcemy wyrazić naszą wdzięczność osobie, dla której dobro studentów jest priorytetem. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za okazywane nam nieustannie wsparcie, dobroć i pomoc.

Organizacja przyjazna studentom

Nagroda w tej kategorii zostaje przyznana instytucji przyjaźnie nastawionej do studentów. Studenci są grupą społeczną pełną pomysłów, zapału i chęci do działania. To żacy są niejednokrotnie pomysłodawcami i realizatorami wielu ciekawych przedsięwzięć skierowanych zarówno do studentów jak i wszystkich mieszkańców całego regionu. Dzięki ich zaangażowaniu mieszkańcy Śląska uczestniczą w wielu różnego rodzaju imprezach o charakterze kulturalnym i naukowym. Jest rzeczą oczywistą, że realizacja jakiegokolwiek projektu wymaga znacznego nakładu pieniężnego i wiemy, że bez pomocy firm i instytucji nie bylibyśmy w stanie efektywnie działać.

Nagroda ta jest naszym głębokim ukłonem w stronę organizacji, która finansowo wspiera nasze inicjatywy i przez to pozwala nam wprowadzać w życie wiele ciekawych przedsięwzięć. To Wasza pomoc sprawia, że razem możemy budować wielkie rzeczy.

Promotor kultury studenckiej

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest osobie bądź organizacji, która przyczynia się do promowania kultury studenckiej.

Studia to nie tylko czas wytężonej nauki, ale także czas, w którym młodzi ludzie wspólnymi siłami podejmują się organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Statuetką tą pragniemy nagrodzić ludzi, którzy promują nasze inicjatywy oraz wspierają podejmowane przez nas działania mające na celu krzewienie kultury studenckiej.

Wydarzenie kulturalne roku

Nagroda w tej kategorii przyznawana jest twórcom imprezy kulturalnej, która zyskała szczególne uznanie w oczach studentów.

Ostatnimi czasy życie kulturalne naszego regionu staje się sferą wyjątkowo dynamiczną, a jego oferta stale się zwiększa. Społeczność studencka Uniwersytetu Śląskiego jest jednym z głównych odbiorców przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na Śląsku. Propozycje imprez kulturalnych stwarzają młodym ludziom okazję do uczestnictwa w wielu atrakcyjnych projektach.

Laur Studencki w tej kategorii to wyraz naszej wdzięczności dla osób, które podejmują się realizacji wydarzeń kulturalnych, uważanych przez studentów za szczególnie atrakcyjne i godne uwagi oraz uczestnictwa w nich.

Przyjaciel studenta

Nagroda w tej kategorii jest przyznawana pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Śląskiego, którego postawa i działalność zasługuje na szczególne uznanie studentów, a którego przez brać studencka uznaje za swego przyjaciela.

Studenci szczególnym szacunkiem darzą wykładowców wyciągających do nich pomocną dłoń, pomagających w wyborze życiowych dróg i wspierających w potrzebie. Są to osoby, których charyzma i działalność sprawiają, że w sposób szczególny doceniane są przez studentów. To oni identyfikowani są z kulturą studencką i często to oni proponują nam postawy godne naśladowania zasługując tym na podziw studentów.

Nagroda ta jest manifestem wdzięczności studentów, jaką obdarzają człowieka, który jest im szczególnie bliski i najbardziej "prostudencki". Tym samym dziękujemy za postawę pełną zaangażowania, kreatywności i wyrazistości.

Statuetka

Statuetka


Laureaci Laurów Studenckich otrzymują statuetki kurosów, czyli miniaturowe wersje pomnika studenta, który stoi na ulicy Bankowej - w samym środku kampusu Uniwersytetu Śląskiego. Autorami projektu są artyści z Katedry Rzeźby Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie: prof. Jerzy Fober i prof. Andrzej Szarek. Wykonania formy statuetki oraz pięciu pierwszych odlewów podjęła się krakowska pracownia rzeźbiarska FORM STUDIO.

Zamknij

Laureaci

Statuetka

2013

Statuetka

2012

Statuetka

2011

Statuetka

2010

Statuetka

2009

Statuetka

2008

Statuetka

2007

Zamknij

Gala Nagród Środowiskowych
Laur Studencki
2014

Laur

Idea Lauru Studenckiego narodziła się w 2007 roku z refleksji i dyskusji (m. in. z członkami kół naukowych) o potrzebie podziękowania ludziom i instytucjom, które okazały nam – studentom – pomoc w organizacji naszych przedsięwzięć, wspomogły nas finansowo, czy po prostu zainspirowały do tworzenia.

Uroczysta gala:
14.05.2015 / Sala Kameralna / Filharmonia Śląska
w Katowicach

Nagroda

W tym roku Laury Studenckie są przyznawane w pięciu kategoriach:

 • promotor kultury studenckiej,
 • przyjazny pracodawca,
 • organizacja przyjazna studentom,
 • przyjaciel studenta – wyłaniany w drodze głosowania elektronicznego,
 • nagroda honorowa.

Kapituła

Kapituła Nagrody Środowiskowej LAUR STUDENCKI powoływana jest przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego w roku, za który przyznawana jest nagroda.

W roku akademickim 2014/15 w skład kapituły wchodzą:

Anna Rybaczek

Anna Rybaczek

Redaktor naczelna Studenckiego Radia Egida

Kuba Moczyróg

Kuba Moczyróg

Przewodniczący RSS Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Adrian Orzoł

Adrian Orzoł

Przewodniczący RSS Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Albert Janota

Albert Janota

Przewodniczący RSS Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Dominik Skurzok

Dominik Skurzok

Przewodniczący RSS Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Jakub Zawadzki

Jakub Zawadzki

Przewodniczący RSS Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Wojciech Świerczek

Wojciech Świerczek

Przewodniczący RSS Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Anna Wróblewska

Anna Wróblewska

Koordynator Lauru Studenckiego 2014, przewodnicząca Komisji Dydaktycznej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego

Mateusz Witek

Mateusz Witek

Przewodniczący kapituły; Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego

  Laureaci 2013

 • Przyjaciel studenta - dr Mirosław Czerwiński (Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego)
 • Wzorowy dziekanat – sekretariat MISH
 • Organizacja przyjazna studentom – Radio Katowice
 • Promotor kultury studenckiej - Kino Kosmos
 • Przyjazny pracodawca – Steria Polska
 • Nagroda honorowa – Jerzy Owsiak za całokształt działalności charytatywnej, charyzmę oraz umiejętność zarażania optymizmem i zapałem innych ludzi

Partnerzy