Laury Studenckie przyznawane są już od 2007 roku na uroczystej gali. Celem wydarzenia jest wyróżnianie i nagradzanie osób, organizacji i instytucji, które w szczególny sposób biorą udział w życiu akademickim Śląska, a także stanowią wzór dla studentów. Pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w styczniu 2008 roku, w katowickim Kinoteatrze Rialto. W roku 2012 Laury Studenckie, z okazji swojego pięcioletniego jubileuszu, zostały przyznane w hotelu Angelo w Katowicach. W tym roku odbędzie się  11. Gala Lauru Studenckiego.