PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY

Sara Zemczak (WPiA)

POZOSTALI CZŁONKOWIE

Małgorzata Kramarz (WTL)

Olga Popławska (WNS)

Katarzyna Topolska (WNS)

Anna Rizzo (WPiA, WF)

Tomasz Gwóźdź (WPiA)

Maciej Malik (ISM)

Filip Pawlak (WRTV)