PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY

 Sara Zemczak (WPiA)

POZOSTALI CZŁONKOWIE

Katarzyna Topolska (WNS)

Olga Popławska (WNS)

Teresa Bojdoł (WNoZ)

Tomasz Gwóźdź (WPiA)

Maciej Malik (ISM)

Filip Pawlak (WRTV)