1. Sara Zemczak (WPiA) przewodnicząca

2. Małgorzata Kramarz (WTL)

3. Olga Popławska (WNS)

4. Katarzyna Topolska (WNS)

5. Anna Rizzo (WPiA, WF)

6. Tomasz Gwóźdź (WPiA)

7. Maciej Malik (ISM)

8. Filip Pawlak (WRTV)

JUŻ WKRÓTCE PIERWSZE NOMINACJE