1. Koleje Śląskie

2. Akademicki Związek Sportowy

3. Teatr Polski Bielsko-Biała