W tym roku Kapituła Lauru Studenckiego postanowiła przyznać Nagrodę Honorową wybitnemu uczonemu

prof. zw. dr hab. Maksymilianowi Pazdanowi.

Profesor nauk prawnych, wybitny specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i niekwestionowany autorytet z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego.

Od wielu lat związany z naszą uczelnią, pełnił funkcję Dziekana na Wydziale Prawa  i Administracji, prorektora ds.nauki, a w latach 1990-1996 piastował stanowisko JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Odznaczony m.in Krzyżem Kawalerskim, Orderem Odrodzenia Polski, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu w Rostowie nad Donem.