1. Silesia Film

2. Muzeum Śląskie

3. Bogdan Spiż