W kategorii Przyjaciel Studenta zgłoszeni zostali pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniający się prostudencką postawą oraz wyjątkowym zaangażowaniem w życie akademickie.

Tegoroczni nominowani zostali wyłonieni ze zgłoszeń studentów z poszczególnych wydziałów, którzy zdobyli największą liczbę głosów.

1.Wydział Prawa i Administracji: dr Ewa Olejarczyk

2. Wydział Filologiczny: dr Beata Duda

3. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska: mgr Krzysztof Sitko

4. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii: dr hab. prof. UŚ Michał Baczyński

5. Wydział Teologiczny: ks. dr Witold Kania

6. Wydział Artystyczny: mgr Marta Anna Frąckowiak

7. Wydział Pedagogiki i Psychologii: dr Ewa Wojtyna

8. Wydział Nauk Społecznych: mgr Tomasz Okraska

9. Wydział Nauk o Ziemi: dr Marta Chmielewska

10. Wydział Radia i Telewizji: mgr Dagmara Magiera

11. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji: mgr Jolanta Gisman-Stoch

12. Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach: dr inż. Piotr Duda