Kapituła Lauru Studenckiego 2016 informuje, że nominowani w Kategoriach Przyjaciel Studenta i Przyjazny Dziekanat są zaproszeni na Galę Lauru Studenckiego. W celu rezerwacji miejsca, prosimy o wysłanie wiadomości na adres Lauru Studenckiego: laurstudencki.us.edu@gmail.com 

 

 1. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Ochrona środowiska stacjonarna
 2. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Animacja społeczno-kulturalna
 3. Wydział Filologiczny, Kultura mediów stacjonarna
 4. Wydział Filologiczny, Filologia angielska tłumaczeniowa i językiem japońskim stacjonarne
 5. Wydział Filologiczny, Filologia polska stacjonarna MU
 6. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Fizyka stacjonarna
 7. Wydział Nauk o Ziemi, Geofizyka stacjonarna
 8. Wydział Nauk o Ziemi, Turystyka stacjonarna
 9. Wydział Nauk o Ziemi, Geologia stosowana stacjonarne
 10. Wydział Nauk o Ziemi, Geografia stacjonarna
 11. Wydział Nauk Społeczny, Praca socjalna stacjonarna
 12. Wydział Nauk Społecznych, Politologia stacjonarna
 13. Wydział Nauk Społecznych, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia
 14. Wydział Nauk Społecznych, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne MU
 15. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika stacjonarna
 16. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Psychologia stacjonarna
 17. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zarządzanie zasobami ludzkimi stacjonarne
 18. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, stacjonarne
 19. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką stacjonarna
 20. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną stacjonarne
 21. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna stacjonarne
 22. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika rewalidacyjna stacjonarne
 23. Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika specjalna stacjonarna
 24. Wydział Prawa i Administracji, Przedsiębiorczość Stacjonarna
 25. Wydział Prawa i Administracji, Prawo niestacjonarne
 26. Wydział Radia i Telewizji
 27. Wydział Teologiczny
 28. Indywidualne Studia Międzyobszarowe
 29. Szkoła Zarządzania, Zarządzanie stacjonarne