W kategorii Promotor Kultury Studenckiej:
Henryk Grzonka

W kategorii Studenckie Wydarzenie Roku:

czASKina

W kategorii Organizacja Przyjazna Studentom:
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – Ciniba

W kategorii Przyjaciel Studenta:

dr Bartosz Kucia

Nagroda Honorowa:
Prof. zw. dr hab.
JM Wiesław Banyś